Pani učiteľky :

 

email: vcelickova@msbernolakovo.sk

 

Náš tím

  Kontakt Riaditeľka: Andrea...