Pani učiteľky :

 

email: sovickova@msbernolakovo.sk

 

Náš tím

  Kontakt Riaditeľka: Andrea...